OPVANG NODIG?

Vrije plaatsen

Op korte termijn (vanaf paasvakantie) kunnen we voor een aantal dagen nog een plaatsje aanbieden. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vanaf september 2024 is er nog een voltijds opvangplaatsje beschikbaar. 

Inschrijven

Alle opvanglocaties in Arendonk hebben de handen in elkaar geslagen en werken met een online inschrijvingssysteem, zo wordt het vinden van een geschikte opvangplaats héél eenvoudig. 

Om de zoektocht voor ouders naar een opvangplaats zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft Arendonk ervoor gekozen om alle kinderopvanglocaties, waaronder ook Kinderdagverblijf Clara's Hofke, digitaal in kaart te brengen via het gebruiksvriendelijke platform Opvang.Vlaanderen. Via dit kanaal kan je een aanvraag tot opvang gemakkelijk indienen en opvolgen. Via onderstaande link kunt u zich rechtstreeks een plaatsje aanvragen voor onze kinderopvang!

Uiteraard is het ook belangrijk dat jullie een goed gevoel hebben bij onze opvang en dat jullie je kindje met een gerust hart bij ons kunnen laten. Kom daarom zeker ook eens langs voor bijkomende info en een rondleiding. We vertellen je graag meer!


vraag hier je plaats aan

Opnamebeleid

Als organisator kinderopvang zijn wij verplicht om absolute voorrang te geven aan gezinnen waarvoor opvang noodzakelijk is om te werken of om een opleiding te volgen met het oog op werk.

Daarbij geldt deze voorrang voor gezinnen die minstens 4/5de werken, 4/5 een dagopleiding volgen met het oog op werk of een combinatie van dagopleiding en werk.

Daarnaast wordt er ook voorrang gegeven aan broertjes/zusjes die tegelijk naar de opvang komen en pleegkinderen.

Hiervoor zal een verklaring op eer gevraagd worden op het moment van inschrijving.  Opgroeien kan hierop controle uitvoeren. U dient hiervoor dan de nodige attest voor te leggen.

Daarnaast wordt er maximaal 10% van de plaatsen voorbehouden voor kinderen die om sociaal/pedagogische redenen opvang noodzakelijk is of voor gezinnen met gezondheids- of welzijnssituatie. Hiervoor is een attest nodig van instantie die werkt met gezinnen. (loket kinderopvang, CKG, CAW, OCMW, trajectondersteuners inburgering,....)