Verslag Zorginspectie

Hier kan u het meest recente verslag van Zorginspectie terug vinden. 


Verslag 23/01/24Plan van aanpak n.a.v. inspectie

  • We volgen de waarden van ventilatie voortaan op met een CO2 meter.     Wanneer deze te hoog zijn, zorgen we voor bijkomende ventilatie. Nazicht van ventilatiesysteem wordt ingepland.
  • Samen met het team geven we extra aandacht dat alle aanwezigheden van onze medewerkers in onze administratieve tool (Deona) correct ingegeven staan. We bevestigen hierbij dat we ten allen tijde de ratio respecteren en zorgen voor een correcte personeelsinzet.