Tarieven

Inkomen bepaalt prijs

Clara’s Hofke vraagt een éénmalig inschrijvingsgeld van €100 die tevens geldt als waarborg welke bij de eindfactuur wordt verrekend. Voor gezinnen met een inkomen onder de € 32464,65 bedraagt het bedrag van de waarborg slechts €50. Daarnaast worden maandelijks een forfaitaire kost voor pampers en afvalverwerking van €1,75 per volledige dag, € 1,05 voor een halve dag en een administratie- en facturatiekost aangerekend van € 4,2 per maand. Beperking: indien meerdere kinderen uit één gezin in opvang dan wordt deze laatste kost slechts éénmaal aangerekend.

Voor de dagelijkse opvang hanteren we de tarieven die Kind & Gezin oplegt. De dagprijs is afhankelijk van het inkomen. Je kunt die berekenen via de website van Kind & Gezin. Dit attest met dagprijs en de kindcode, bezorg je aan Clara’s Hofke voor de start van de opvang. De dagprijs en forfaitaire kosten worden jaarlijks geïndexeerd in januari conform de tarieven van Kind en Gezin.

Met het opvangplan reserveer je een aantal dagen. Van deze reservaties kunt u afwijken omwille van ziekte, respijtdagen of jaarlijkse vakantie. Graag verwijzen we naar onze huisregels voor meer informatie.

Hier je titel

Kortingen

Vanaf het tweede kind krijg je een korting die Kind & Gezin jaarlijks bepaalt. De korting gaat naar elk kind dat in onze groepsopvang aanwezig is. Heb je een meerling, dan krijg je één extra vermindering. Meer info vind je terug op de website van Kind & Gezin.

Hier je titel

All-in prijzen

Bij ons zijn er geen verdere kosten. Onze tarieven omvatten opvang, maaltijden, drankjes, vieruurtjes, pampers en verzorgingsproducten.

Hier je titel

Fiscaal attest

De opvang is fiscaal aftrekbaar, wij bezorgen jaarlijks een fiscaal attest rond april - mei. Het fiscaal attest wordt sinds 2023 ook rechtstreeks doorgestuurd naar FOD Financiën