Sluitingsdagen 2023

Feestdagen:

  • Nieuwjaar: 2 januari 
  • Paasmaandag: 10 april 
  • Feest van de arbeid: 1 mei
  • O.L.H Hemelvaart: donderdag 18 mei
  • Pïnkstermaandag: maandag 29 mei
  • Nationale feestdag: vrijdag 21 juli
  • O.L.V. Hemelvaart: dinsdag 15 augustus
  • Allerheiligen: woensdag 1 november
  • Wapenstilstand: genomen op 3 november

Sluitingsdagen:

Brugdag Hemelvaart: vrijdag 19 mei

Zomervakantie: maandag 10 juli tot en met vrijdag 28 juli

Herfstvakantie: maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november

Kerstvakantie: maandag 25 december tot en met maandag 1 januari 2024