Visie en werking

Bij Clara's Hofke staan KRACHTIG KIND en PLEZIER centraal

Bij groepsopvang Clara’s Hofke vinden we het belangrijk te vertrekken vanuit de kracht van elk kind, vanuit talenten, mogelijkheden en interesses die het heeft. We geloven sterk in deze quote: " Ieder kind is een ster en het is onze taak om die ster te doen schitteren". Om dit te realiseren vertrekken we vanuit wat het kind al kan. We dagen het uit om nieuwe dingen uit te proberen. 

Kinderen zijn van nature kleine ondernemers die al doende groeien, leren en beleven. Binnen Clara's Hofke geven wij ruimte om te ontdekken, nieuwe ervaringen op te doen en verrijkend te kunnen werken. Kinderen krijgen ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en mogen mee keuzes maken. We geven hen vertrouwen en stimuleren hun zelfstandigheid.

Daarnaast is Clara's Hofke een kinderdagverblijf waar plezier maken centraal staat. Kinderen moeten zich goed voelen, betrokken zijn en zich amuseren. We hechten veel belang aan wat hen boeit en vertrekken hierbij vanuit grondige observatie van het kind en zijn omgeving om dan spelmateriaal en activiteiten aan te bieden. Het proces is daarbij belangrijker dan het eindresultaat. (ervaringsgericht werken). We spelen in op de noden en interesses van het kind, met ruimte voor emotie zodat het sneller tot rust kan komen. We stimuleren initiatief, creativiteit en zelfstandigheid met respect voor de eigenheid van elk kind.

Clara's Hofke wil een voorbeeldfunctie zijn door kinderen in hun kracht te laten, hen zelfvertrouwen te geven en constructief te communiceren zonder de eigenheid van elk kind te vergeten. We leggen de focus op oplossingen en mogelijkheden en niet op problemen. We hanteren een respectvolle warme houding die zorgt voor nabijheid, openheid en dialoog.

Om tot gericht spel te komen zorgen we ervoor dat onze speelruimten voldoende uitdagend ingericht zijn. We kiezen voor neutraal ingerichte ruimte zodat de aandacht ligt op het spelmateriaal en niet de omgeving. Een uitnodigende presentatie van materiaal zorgt voor meer focus en betrokkenheid en stimuleert de exploratiedrang.

We brengen onze werking ook in beeld door te documenteren en dit zowel naar kinderen, ouders als medewerkers. 


Iedereen welkom

Groepsopvang Clara’s Hofke tracht een antwoord te bieden op de vraag van ouders die nood hebben aan kinderopvang. Wij werken laagdrempelig en stellen ons open voor alle kinderen. Kinderen met een specifieke zorgvraag zijn uiteraard ook welkom. In dialoog bekijken we samen met u als ouder hoe we uw kindje optimaal kunnen begeleiden en ondersteunen.

Wij geven tijdens een rondleiding graag informatie over onze werking en beantwoorden graag al uw vragen. 

We zorgen ervoor dat u en uw kindje voor de geplande start, geleidelijk aan kunnen wennen aan de nieuwe opvangomgeving en voorzien meerdere wenmomenten waarbij er voldoende tijd en ruimte is verder te kunnen kennismaken en op persoonlijke wijze informatie door te geven over uw kindje

Ons team bestaat uit professioneel opgeleide mensen die samen streven naar een optimaal pedagogisch klimaat. Dat creëren we door een gezonde en veilige omgeving te scheppen waarin de kinderen zich goed voelen.

Spelactiviteiten en knuffelmomenten nemen een centrale plaats in. Geborgenheid geeft een fundamenteel basisvertrouwen. Daarnaast zorgen wij voor kindvriendelijke ruimtes met daarin aangepast spel en speelgoed. Zo kunnen de kinderen actief en creatief bezig zijn, alleen of met andere kindjes. Dit stimuleert hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Snuif alvast de sfeer op tijdens jouw virtuele rondleiding!